Emise dluhopisů


Společnost Real Bonds s.r.o. připravila pro klienty, kteří chtějí investovat do rezidenčních nemovitostí, emisi dluhopisů se splatností 60 měsíců a ročním výnosem 6 %. Celková hodnota emise činí 7 mil.Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 100.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 22.2.2022 a skončí dnem 28.2.2023 s možností prodloužení. Dle rozhodnutí ze dne 25.2.2023 začne dodatečná emisní lhůta běžet dne 1.3.2023 a skončí dne 28.2.2025 s možností prodloužení.

Úpis dluhopisů zajišťujeme v sídle společnosti na adrese Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, tel. 777123015. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na info@realbonds.cz.